VnResource Blog
https://vnresource.vn

Phần mềm quản lý đào tạo


Phần mềm quản lý đào tạo VnResource EBM Pro (Education business management) là giải pháp quản lý toàn diện quản lý một hay một chuỗi các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trường nghề,... VnResource EBM Pro được xây dựng, phát triển với mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong khâu quản lý, tiếp thị của các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục.
 

Phần mềm quản lý nhân sự


Phần mềm quản lý nhân sự HRM PRO có các chức năng sau: Quản lý nhân sự - chấm công - tính lương - bảo hiểm, thuấn TNCN; Kế hoạch nhân sự - tuyển dụng; Quản lý đào tạo; Đánh giá nhân viên; Cổng thông tin nhân viên; Báo cáo động; v.v

Tư vấn giải pháp 


VnResource cung cấp gói dịch vụ tư vấn các giải pháp về quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các yêu cầu thực tế, đặt vấn đề đối với các đơn vị cung cấp giải pháp. ​
 

Liên hệ


Website: https://vnresource.vn/